Przeczytaj

Bądź na bieżąco z informacjami z branży.

Istotą przetwarzania danych osobowych jest przetwarzanie oraz gromadzenie danych osobowych. Dane dzielimy na zwykłe oraz wrażliwe. Do zwykłych zaliczamy m.in. Imię i nazwisko, PESEL lub adres email. Do wrażliwych danych zaliczamy pochodzenie etniczne oraz np. poglądy polityczne. Dlatego tak ważna jest ochrona danych osobowych.