Przeczytaj

Bądź na bieżąco z informacjami z branży.

Wielu przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki na rynku, zastanawia się czy może wydatki poniesione na zakup wyposażenia firmy, sfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Pracy zakwalifikować do kosztów podatkowych.

Odpowiedź brzmi jak najbardziej tak, jeżeli nie rozliczamy tych wydatków jako środki trwałe i będą wykorzystywane w działalności gospodarczej. W związku z tym, iż przedsiębiorca przedtem był zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, przyznano mu jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, to w tym przypadku może takie wydatki ująć w kosztach podatkowych.

Powyższa sytuacja dotyczy dofinansowania z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20.04.2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. Us. z 2019 r. Poz. 1482 ze zmianami).