Przeczytaj

Bądź na bieżąco z informacjami z branży.

Na pewno wielu przedsiębiorców zatrudniających pracowników spotyka się z sytuacją, gdy podpisuje umowę o pracę z pracownikiem w niedzielę np. 3..01.2021. Wtedy powstaje pytanie, od kiedy zgłosić pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia ZUS?

Otóż wszystko zależy od umowy. Jeśli w umowie zaznaczymy datę rozpoczęcia pracy najczęściej jako „następny dzień” czyli byłby to 4.01.2021. Czyli w tym przypadku zgłaszamy pracownika do ZUS od poniedziałku. Jednak gdyby w umowie nie określono dnia rozpoczęcia pracy, to wtedy datą zgłoszenia będzie data zawarcia umowy (obowiązek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych powstaje od dnia nawiązania stosunku pracy aż do jego ustania wg art. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych, Dziennik Ustaw z 2019 r poz. 300 ze zmianami oraz art. 69 ust. 1 ustęp 1 Ustawy z dnia 27.08.2004 r oświadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2019 r poz 1373 ze zmianami).

Ponadto przepisy prawa pracy nie zabraniają podpisania umowy o pracę z pracownikiem w niedzielę, dni wolne od pracy, ani w święta.